30.08.2018

Mamy to!

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC Polska we współpracy z Oxentia Ltd realizuje projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub, DIH) i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 137 podmiotów, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowały się 34.

ŚCKP 4.0. jest jedynym nich! Otrzymamy wsparcie w postaci indywidualnych szkoleń, warsztatów i spotkań z mentorami.
Realizowane szkolenia mają na celu przygotowanie DIHów do zaprezentowania biznesplanów w ramach DIH face-to-face meeting w listopadzie 2018 w Brukseli.

Więcej informacji na stronie Projetu.Skip to content