28.02.2018

Na mocy listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Politechniką Śląską i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Panią Minister Jadwigą Emilewicz powstało Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0!

Celem działalności Centrum będzie promocja idei Przemysłu 4.0 oraz wspieranie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.Skip to content