27-28.11.2018

Reprezentacja ŚCKP 4.0 uczestniczyła w Digital Innovation Hubs Annual Event 2018 w Warszawie. Wydarzenie było współorganizowane był przez Komisję Europejską, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz I4MS.

Ostatnie 3 dni były okazją do podsumowania wyników projektu Smart Factories, wymiany doświadczeń z pozostałymi DIH’ami podczas warsztatu dla polskiego ekosystemu DIHów, jak również prezentacji dotychczasowych osiągnięć ŚCKP 4.0 przed wszystkimi uczestnikami DIH Annual Event. Przesdstawiono nam instrumenty wsparcia dla cyfrowych ośrodków innowacji i inicjatywy wpływające na internacjonalizację i konkurencyjność DIHów.

Mamy nadzieję, że wszystko co dziś usłyszeliśmy ziści się w niedalekiej przyszłości i pomoże nam tworzyć Przemysł 4.0 w naszym regionie i w Polsce.Skip to content