26-27.06.2018

Reprezentacja ŚCKP 4.0 uczestniczyła w cyklu spotkań poświęconych zagadnieniom Przemysłu 4.0 z przedstawicielami Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego oraz Instytutu SZTAKI w Budapeszcie.

Drugi dzień wizyty w Budapeszcie to przede wszystkim wizyty w Industry 4.0 Technology Center IPAR4.0 oraz na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie, podczas których mieliśmy możliwość zapoznania się z węgierskim modelem Centrów Kompetencji oraz ofertą ośrodka w Budapeszcie.

Dziękujemy za możliwość wymiany doświadczeń, rzeczową dyskusję i celne uwagi!Skip to content