21.12.2018

Kolejny sukces! Złożyliśmy aplikację do Katalogu DIHów w ramach Platformy Smart Specialisation Platform, która została pozytywnie rozpatrzona.

Obecność w Katalogu otwiera przed ŚCKP 4.0 nowe możliwości dotyczące współpracy w obszarze międzynarodowych inicjatyw i projektów.

Odwiedź nasz Profil 🙂Skip to content