19.12.2018

Dziś możemy się pochwalić – oficjalnie i z sukcesem zakończyliśmy  projekt pilotażowy zlecony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie analizy i kształtowania potencjału rynku dla Przemysłu 4.0.

Głównym celem zrealizowanego projektu było uzyskanie wiedzy pozwalającej na ukształtowanie mechanizmów wsparcia dla firm wdrażających transformację cyfrową.

Przeprowadziliśmy wizyty w 17 przedsiębiorstwach z województwa śląskiego, reprezentujących różne sektory strategiczne kluczowych branż.

 Skip to content